درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
آماده سازی برای آزمایش قند خون دو ساعته

آماده سازی برای آزمایش قند خون دو ساعته

این آزمایش برای تشخیص بیماری دیابت و عدم تحمل قند انجام می شود.


1.       نبايد طي 8 ساعت پيش ازنمونه گیری غذا – انواع مایعات – ادامس – شکلات – شربتهای دارویی – میوه – دخانیات و ... بخوريد ولی میتوانید آب را به اندازه رفع تشنگی بنوشید.
2.       نباید طی 8 ساعت پیش از نمونه گیری ورزش – سونا – استخر وهرحرکتي خارج ازرفتارهاي عادي زندگي باشد. دوش گرفتن ساده صبحگاهی اشکالی ندارد.
3.       در طی 8 ساعت پیش از نمونه گیری استرسهای شدید منجمله دعوا - عجله کاري و .... که انسان در طي آن از حالت تعادل خارج ميشود ممنوع است.
4.       اگر مجبورید دارویی را بطور مداوم مصرف نمایید حتما با پزشک خود در مورد قطع آن در طی 8 ساعت تعیین تکلیف کنید. چنانچه اجازه قطع مصرف انها را ندادند حتما نام آن داروها را به نمونه گیر اطلاع دهید.
5.       پس از اينکه نمونه خون ناشتا از شما گرفته شد صبحانه معمولي ( در حد يک نان لواش + يک مرباي تک نفره + يک ليوان چاي شيرين + پنير يا کره به اندازه يک نفر) را ميل نماييد.
6.       وقتي اولين لقمه صبحانه را خورديد ساعت را يادداشت کنيد. نمونه گيري دوم دقيقا 2 ساعت پس از ساعت مذکور انجام ميپذيرد.
7.       حتي الامکان صبحانه رادرآزمايشگاه صرف نموده و تا زمان انجام نمونه گيري دوم در آزمايشگاه منتظر بمانيد.
8.       آزمايش را حتما قبل از ساعت 10صبح شروع کنيد . از انجام آن در ساعات ديرتر خودداري کنيد.
9.       در طي 2 ساعت موارد 1 – 2 – 3 را رعایت کنید.

درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد