درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
دستورالعمل جمع آوری نمونه ادرار تمیز در خانم ها برای کشت ادرار

دستورالعمل جمع آوری نمونه ادرار تمیز در خانم ها برای کشت ادرار

از این روش برای آزمایش معمولی ادرار هم میتوان استفاده کرد.


 
1 - بهترین نمونه جهت تشخیص عفونت های ادراری ، نخستین نمونه ادرار صبحگاهی است .
2 - پیش از انجام آزمایش از نوشیدن مقادیر زیاد آب و سایر مایعات اجتناب نمایید .
3 - دست های خود را کاملا با آب و صابون به خوبی شسته و خشک نمایید .
4 - درب ظرف ادرار را با احتیاط باز کنید. تحت هیچ عنوان دست های شما نباید با سطح داخلی ظرف ادرار یا درب آن تماس پیدا کند .
5 - با یک دست چین های پوستی دستگاه تناسلی را از هم باز کرده و با دستمال یک بار مصرف اطراف مقعد و پیشابراه را از جلو به عقب تمیز کنید . این کار را دو بار تکرار نمائید .
البته در هر بار تمیز کردن از یک دستمال تمیز استفاده نموده و دستمال قبلی را دور بیندازید .
6 - درب ظرف کشت ادرار را با احتیاط باز کنید ، تحت هیچ عنوان دست های شما نباید با سطح داخلی ظرف ادرار  یا درب آن تماس پیدا کند .
7 - پس از این که جریان ادرار شروع شد ، قسمت اولیه ادرار (2 ثانیه اول) را دور ریخته و بقیه ادرار را با حجم 30 میلی لیتر (حداقل نصف ظرف) جمع کنید .
توجه داشته باشید که ظرف مذکور تحت هیچ عنوان با پوست اطراف ناحیه تناسلی تماس پیدا نکند .
8 - درب ظرف را بسته و آن را به آزمایشگاه تحویل دهید .
9 - در صورتی که نمونه خارج از آزمایشگاه تهیه می شود ، لازم است تا به سرعت به آزمایشگاه ارسال شده و تا آن زمان در جای خنک نگهداری شود .
بهتر است در صورت امکان شب پیش از نمونه برداری حمام کنید . 

درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد