درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
آماده سازی برای آزمایش هورمون پروستات

آماده سازی برای آزمایش هورمون پروستات


1-    درصورتي که اخيرا معاينه پروستات شده ايد آزمايش را حداقل يک هفته به تعويق بيندازيد.
2-    حداقل بايد 48 ساعت از آخرين انزال (مقابرت يا دفع مني به هر نحو) گذشته باشد.
3-    در صورتي که اخيرا از پروستات سونوگرافي کرده ايد جواب آن را به مسئول آزمايشگاه نشان دهيد.
4-    اگر مجبورید دارویی را بطور مداوم مصرف نمایید مانند قرصهای ضد بارداری ، کلروپرومازین و متیل دوپا ، حتما با پزشک خود در مورد قطع آن در ساعات پیش از نمونه گیری تعیین تکلیف کنید. چنانچه اجازه قطع مصرف انها را ندادند حتما نام آن داروها را به نمونه گیر اطلاع دهید چرا که داروهایی مانند راديوتراپي و تستوسترون نتیجه این آزمایش را مخدوش میسازند.
 

درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد