درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
دستورالعمل نمونه گیری برای آزمایش خون مخفی در مدفوع

دستورالعمل نمونه گیری برای آزمایش خون مخفی در مدفوع


1-       این آزمایش برای کشف خونريزيهاي مختصري دردستگاه گوارش استکه با چشم قابل ديدن نيست.
2-       بهتر است اين آزمايش در 3 نوبت انجام شود.
 

 

 

3-       از سه روز قبل و در طي دوره جمع آوري نمونه یا نمونه های مدفوع از خوردن گوشت قرمز ، گوشت سفيد ، ماهي ، شلغم و تربچه خودداري کنيد.

4-       از دو روز قبل ، مصرف داروهاي آهن، ايندومتاسين،کلشي سين، آسپرين، بروفن، کورتون ها و ويتامين ث بايد قطع شود.
5-       در صورت خونريزي از لثه درحين تميز کردن دهان و دندان در طي 48 ساعت پيش از انجام آزمايش از مسواک زدن و کشيدن نخ دندان اجتناب نماييد.
6-       نمونه مدفوع نبايد با ادرار يا ساير مواد آلوده شود.
 

درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد