درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
آماده سازی برای آزمایش پرولاکتین

آماده سازی برای آزمایش پرولاکتین


1-    درشب قبل ازنمونه گیری ،لباس گشاد و راحت بپوشید و از پوشيدن لباس هاي تنگ خصوصا در ناحيه سينه و پستان ها اجتناب نمايید.
2-    معاينه ویا تحريک پستانها طي 24 ساعت قبل از نمونه گیری ممنوع است.
3-    طي 12 ساعت قبل از نمونه گیری ، از ورزش و فعاليت هاي شديد بدني ممنوع است.
4-    اگر مجبورید دارویی را بطور مداوم مصرف نمایید مانند قرصهای ضد بارداری ، کلروپرومازین و متیل دوپا ، حتما با پزشک خود در مورد قطع آن در ساعات پیش از نمونه گیری تعیین تکلیف کنید. چنانچه اجازه قطع مصرف انها را ندادند حتما نام آن داروها را به نمونه گیر اطلاع دهید.
5-    بايد از نزديکي و تماس جنسي در شب قبل از نمونه گیری جدا خودداري کنید.
6-    لطفا دو ساعت قبل از نمونه گیری یک صبحانه کم چرب میل کنید.
7-    خونگیری باید 3-2 ساعت بعد از بيدار شدن از خواب صورت گیرد و زود تر از اين زمان ممنوع است.
 

درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد