درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
دستورالعمل نمونه گیری برای جمع آوری ادرار 24 ساعته

دستورالعمل نمونه گیری برای جمع آوری ادرار 24 ساعته


1-       ادرار بايد در ظرف تميزي که آزمایشگاه در اختیارتان قرار میدهد جمع آوري شود.
2-       گاهي از طرف آزمايشگاه لازم است در داخل ظرف پودر يا محلولي ريخته شود. لطفا در هنگام نمونه گيري آنرا خالي نکنيد و نشوييد.
3-       مشخصات شما بايد با مشخصاتي که روي ظرف درج شده است مطابقت داشته باشد.
4-       روش جمع آوری ادرار 24 ساعته :
شما در ساعت معيني ادرار کرده و آنرا دور ميريزيد و از اين ساعت به بعد است که جمع کردن ادرار 24 ساعته شروع ميشود لذا از اين پس هرگاه دفع ادرار داشتيد در داخل ظرف صورت گيرد و حتي قطره اي به هدر نرود.
به طور مثال :
راس ساعت 7 صبح ادرار کرده و آنرا دور بريزيد و حالا از اين ساعت به بعد هر وقت ادرار داشتيد در داخل ظرف بريزيد. همينطور ادامه دهيد تا سر ساعت 7 صبح روز بعد که دقيقا 24 ساعت شد حتي اگر احساس دفع نداشتيد آخرين ادرار را در داخل ظرف بريزيد .
5-       در طول اين 24 ساعت ، ظرف ادرار بايد در جاي خنک و تاريک نگهداري شود و درب آن محکم باشد و پس از اتمام 24 ساعت ، ظرف را به آزمايشگاه تحويل دهيد.

 

درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد