درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
Microalbumin

نام روش اندازه گیری
Turbidometry
نام های مشابه
24h-U-Microalb.(R)
نوع نمونه
RU/24hU
حجم نمونه
1
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
30d
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد