درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
Reticulocyte

کد آزمایش
332
نام روش اندازه گیری
Staining+Microscopy
نام های مشابه
Retic.
نوع نمونه
Whole Blood(E)
حجم نمونه
1-2
نگهداری نمونه
2-8 '
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
12h
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد