درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
HBc - Ab - IgM

نام روش اندازه گیری
Immunochemiluminescence
نام های مشابه
اچ بي سي- IgM
نوع نمونه
 Serum/Plasma(C,H,E)
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
7d
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد