درباره ماخانه
تماس با ماساعات کاری
بیمه هاآزمایشات
تعرفه قیمت هاگواهی نامه ها
دکتر اسماعیل شقاقیدکتر حسن شامانی
آلبوم عکسبخش های آزمایشگاه
Theophilin

نام های مشابه
تئو فیلین
نوع نمونه
Serumترجیحا/ Plasma(EDTA)
حجم نمونه
0.4
نگهداری نمونه
-20
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
1M
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
نظرسنجی از پزشکان فرم استخدام
دانلود پیوندهای مفید
نظرسنجی از مراجعین ویژگی های محققین
دانستنی های علمی تالار گفتگو
کلیپ های سرگرم کننده کلیپ های علمی
مطالب جالب و خواندنی عکس های علمی
انتقاد و پیشنهاد عکس های سرگرم کننده