درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
LE - Cell

نام روش اندازه گیری
Staining+Microscopy
نام های مشابه
ال اي سل
نوع نمونه
Whole Blood
حجم نمونه
10
نگهداری نمونه
RT
حمل و نقل نمونه
ارسال نمي شود
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
در ارلن با گلاس بید20 دقیقه شیک دهید
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
1D
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد