درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
LKM-1 (Microsoma Ab.) (IF)

نام روش اندازه گیری
ELISA
نام های مشابه
ال ك ام Ab
نوع نمونه
Serum
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
اطلاعات بالینی
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
7D
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد