درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
k=Potassium

نام روش اندازه گیری
ISE
نام های مشابه
پتاسيم خون يا ادرار
نوع نمونه
Serum/Urine
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
24h
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد