درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
IgE - Total (ECL)

کد آزمایش
284
مورد استفاده
غربالگری اولیه در بیماریهای الرژیک و موارد خاصی از نقص سیستم ایمنی
نام روش اندازه گیری
ELISA
نام های مشابه
آ جي اي - ایمنوگلوبولین E
نوع نمونه
Serum/Plasma( Citrate,EDTA,Li-H,Na-H)
حجم نمونه
0.3 
نگهداری نمونه
2-8 '
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
7d
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد