درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
Rubella Ab. - IgG/M

نام روش اندازه گیری
Immunochemiluminescence
نام های مشابه
روبلا
نوع نمونه
Serum/Plasma(Heparin,EDTA)
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
2-8'
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
7d
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد