درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
N - PTH

نام روش اندازه گیری
Immunochemiluminescence
نام های مشابه
PTH
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد