درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
Malaria Smear

نام روش اندازه گیری
Staining+Microscopy
نام های مشابه
مالاريا، بورليا، ترپيانوزوم و ...
نوع نمونه
Whole Blood(EDTA)
حجم نمونه
1 drop
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
72h
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد