درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
Osmolality - Serum

نام روش اندازه گیری
Biocchem. Calculat.
نام های مشابه
اسمولاليته پلاسما يا ساير مايعات بدن
نوع نمونه
P-F 
حجم نمونه
0.5
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد