درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
Oxalate

نام روش اندازه گیری
HPLC
نام های مشابه
24h-U-Oxalate(H)
نوع نمونه
24h-U
حجم نمونه
0.5
نگهداری نمونه
20-
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
10cc HCL 6N
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
1M
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد