درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
Occult Blood

کد آزمایش
728
نام روش اندازه گیری
BANZIDIN
نام های مشابه
OB-خون مخفي در مدفوع
نوع نمونه
 Stool
حجم نمونه
2gr
نگهداری نمونه
R.T
حمل و نقل نمونه
R.T
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
3h
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد