درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
Leishman Body - D.S.

نام روش اندازه گیری
Staining+Microscopy
نام های مشابه
بررسی مستقیم زخم از نظر سالک
نوع نمونه
ضایعه
حجم نمونه
1 drop
نگهداری نمونه
Smear
حمل و نقل نمونه
Smear
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
نمونه از کناروعمق زخم
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
12m
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد