درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
LH

نام روش اندازه گیری
Immunochemiluminescence
نام های مشابه
ال اچ
نوع نمونه
Serum /Plasma
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
24h
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد