درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
Nasal Disch. - Eosinophil

نام روش اندازه گیری
Staining+Microscopy
نام های مشابه
Nasal-Eosino.
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد