درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
Fe - Iron

نام روش اندازه گیری
Turbidometry
نام های مشابه
آهن
نوع نمونه
Serum
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
سرم گیری ظرف 2h (از3روز قبل قرص اهن مصرف نشود)
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
7d
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد