درباره ماخانه
بیمه هاساعات کاری
H. Pylori - IgM

نام روش اندازه گیری
ELISA
نام های مشابه
هليكوباكتر پيلوري - IgG
نوع نمونه
Serum/Plasma(E,H)
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
48H
درخواست خدمات شرایط نمونه گیری
آزمایشاتتماس با ما
نظرسنجی از مراجعین انتقاد و پیشنهاد